Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

2 juni, 2015

Gäddvåtmark ”Södra fladen” invigdes på Utö

Den 23 maj 2015 var det officiell invigning för den av WRS designade gäddvåtmarken ”Södra fladen” på Utö i... Läs mer
22 maj, 2015

Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar

WRS ingår i ett nyligen beviljat LOVA-projekt kallat Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. Projektet omfattar kommuner och organisationer... Läs mer
8 maj, 2015

Broschyr om vakuumtoaletter

WRS har på uppdrag av Knivsta kommun m.fl. i ett HaV-finansierat projekt tagit fram en broschyr om installation av... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang