Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

9 augusti, 2018

Dagvattenkurs med fokus på tillsyn, 19-20 september i Malmö

Jonas Andersson på WRS föreläser om reningstekniker, tillsyn och kontroll av anläggningar och hur man tolkar dagvattenutredningar. Kursen arrangeras... Läs mer
12 juli, 2018

Victorias examensarbete färdigt!

Under hösten 2017 och våren 2018 gjorde Victoria Eriksson Russo sitt examensarbete på WRS inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och... Läs mer
10 juli, 2018

WRS föreläser på små avloppkurs 3-4 oktober i Umeå

Peter Ridderstolpe här på WRS kommer att föreläsa på en tvådagarskurs om små avlopp med fokus på juridik och... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang