Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

20 juni, 2018

Lokala åtgärdsprogram för kustvatten, sjöar och vattendrag

Vattendirektivet innebär att alla vattenförekomster ska ha god ekologisk och kemisk status. För att uppnå detta har övergripande åtgärdsprogram... Läs mer
11 juni, 2018

Jenny ny på WRS!

Vi önskar Jenny Bond välkommen till oss på WRS! Jenny är utbildad grundskollärare med Matematik/Naturvetenskaplig inriktning. Hon har tidigare även... Läs mer
8 juni, 2018

WRS:are belönas med stipendium!

Vi gratulerar vår medarbetare Robert som har tilldelats Uppsala kommuns uppsatsstipendium för sitt examensarbete! I oktober 2016 presenterade han arbetet Mikroplast... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang