Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

23 april, 2018

Tio års provtagningar slutförda för Glasbergasjön

WRS sammanfattar utvecklingen i Glasbergasjön med dess tillflöden efter mångåriga vattenprovtagningar. Uppföljningen visar att WRS föreslagna åtgärder har gett... Läs mer
16 april, 2018

WRS föreläser på dagvattenkurs 8 maj i Linköping

Jonas Andersson här på WRS är en av föreläsarna på endagskursen Juridik och teknik för dagvatten. Kursen går av... Läs mer
19 mars, 2018

Multifunktionell våtmark ska anläggas på Åland

WRS arbetar nu med ett projekt på Åland där en multifunktionell våtmark ska anläggas för att minska utsläpp av... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang