Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

25 maj, 2018

Uppdatering av WRS integritetspolicy

Den 25 maj träder de nya reglerna för personuppgiftshantering igenom. Den tidigare personuppgiftslagen (PUL) ersätts då av den nya... Läs mer
18 maj, 2018

Brannäs våtmark fyller 25 år

Den 25:e maj är det våtmarksvandring i spillvattenvåtmarken Brannäs i Oxelösund. Våtmarken som är den första fullskaleanläggningen i sitt... Läs mer
18 maj, 2018

Sedimentprovtagning i 5 dagvattendammar

Dagvattenguiden följde med oss ut på sedimentprovtagning. Här kan du läsa deras artikel! Hur effektivt renas vattnet i dagvattendammar... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang