Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

17 november, 2014

Workshop om vakuumtoaletter och studiebesök

Just nu jobbar vi med två HaV-finansierade projekt där syftet är att utvärdera och utveckla vakuumtekniken för enskilda hushåll.... Läs mer
6 november, 2014

Lyckad restaurering av Hemmesta sjöäng

WRS har varit med och framarbetat åtgärdsplaner för restaureringen av Hemmesta sjöäng i Värmdö kommun. Nu har kommunen börjat... Läs mer
31 oktober, 2014

Förstudie för vattenpark i Västerås

WRS har i konkurrens med sex andra konsultbolag fått uppdraget att utreda förutsättningarna för en ny vattenpark i Västerås.... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang