Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

21 februari, 2017

WRS stöttar Uppsala Rubgy

WRS stöttar Uppsala Rugby FC:s damlag. Tack vare WRS har laget nu köpt in nya västar till träningarna så... Läs mer
14 februari, 2017

WRS kan bli Årets hållbara företag!

Företagarna Uppsala har tagit ut WRS som en av tre finalister till Årets hållbara företag! De andra två är Folkesson... Läs mer
30 januari, 2017

Ännu en dagvattenutredning klar!

WRS har många dagvattenuppdrag för närvarande vilket är glädjande. I flera av våra dagvattenutredningar märks det skifte till en... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang