Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

13 april, 2015

Nu vandrar aspen upp i Fyrisån

WRS ordförande Anders ryckte in och fick agera protokollförare vid aspmärkningen i vid Islandsfallet på lördagen. Fisken på bilden... Läs mer
13 april, 2015

Hästgårdsdiagnos!

Blöta, söndertrampade och gödselrika hästhagar och rastfållor utan ett grässtrå är en vanlig bild på många hästgårdar och ridskolor.... Läs mer
8 april, 2015

UNT skriver om Karö våtmark

Läs artikeln här

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang