Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

31 augusti, 2015

Anna Thorsell ny på WRS!

Idag den 31 augusti börjar Anna Thorsell på WRS. Anna är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och kommer närmast... Läs mer
28 augusti, 2015

Är mer fosfor i vatten alltid ett miljöproblem?

Det frågar sig Peter Ridderstolpe, WRS och Sten-Åke Carlsson, Vattenresurs med anledning av vattenmyndigheternas förslag på åtgärdsprogram. Läs artikeln... Läs mer
13 augusti, 2015

Fiskväg i Hjälstaviken

WRS har hjälp Sportfiskarna med beräkningar för att anlägga en fiskväg till Hjälstaviken och nu ska det bli verklighet.... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang