Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

18 maj, 2018

Brannäs våtmark fyller 25 år

Den 25:e maj är det våtmarksvandring i spillvattenvåtmarken Brannäs i Oxelösund. Våtmarken som är den första fullskaleanläggningen i sitt... Läs mer
18 maj, 2018

Sedimentprovtagning i 5 dagvattendammar

Dagvattenguiden följde med oss ut på sedimentprovtagning. Här kan du läsa deras artikel! Hur effektivt renas vattnet i dagvattendammar... Läs mer
4 maj, 2018

Nätverksträff om kretslopp 24 maj i Töreboda

Ebba af Petersens på WRS är moderator och en av föreläsarna på en nätverksträff för kommuner och andra som... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang