Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

23 januari, 2017

Exjobbare undersöker kväverening i Forsmarks våtmark

Under vårterminen kommer Linus Halvarsson från Uppsala universitet att skriva sitt examensarbete för civilingenjörslinjen inom miljö- och vattenteknik med... Läs mer
20 december, 2016

God jul och gott nytt år!

Under året har vi både påbörjat och avslutat massor med intressanta och utmanande projekt. I julbrevet nedan kan du... Läs mer
16 december, 2016

Avskiljning av mikroplaster i dagvattendammar och våtmarker

I oktober månad blev Robert Jönsson klar med sitt examensarbete hos oss på WRS under handledning av Daniel Stråe. Robert... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang