Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

19 februari, 2018

Victoria ny på WRS

Nu i februari började Victoria Eriksson Russo hos oss på WRS. Victoria är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och... Läs mer
14 februari, 2018

Examensarbete om permeabel asfalt

Vi välkomnar Linnea Hedlöf Ekvall till WRS! Under vårterminen kommer Linnea från Uppsala universitet att göra sitt examensarbete för... Läs mer
16 januari, 2018

Anläggning av gäddvåtmark vid Järvstabäcken pågår

I våras färdigställde WRS tillsammans med Hushållningssällskapet en teknisk beskrivning och ett förslag till gäddvåtmark intill Järvstabäcken i Gävle.... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang