Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

15 december, 2014

Behandlingsvåtmark för dagvatten från avfallsanläggning

WRS har fått i uppdrag att rita upp en behandlingsvåtmark för dagvattnen från avfallsanläggningen i Högbytorp; en av Stockholmsregionens... Läs mer
5 december, 2014

Besök vid restaurerad våtmark i Botkyrka kommun

Våtmarken är 23 ha. Stora vattenspeglar och nedtagen skog ger en ny landskapsbild.  I förgrunden står Jan Wijkmark som... Läs mer
17 november, 2014

Workshop om vakuumtoaletter och studiebesök

Just nu jobbar vi med två HaV-finansierade projekt där syftet är att utvärdera och utveckla vakuumtekniken för enskilda hushåll.... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang