Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

16 mars, 2015

Vi ses på VAK!

Den 19-20 mars är vi på VA-guidens årliga konferens Vatten Avlopp Kretslopp, som i år hålls i Borås. Kom förbi... Läs mer
5 mars, 2015

Hästgårdsdiagnos!

Blöta, söndertrampade och gödselrika hästhagar och rastfållor utan ett grässtrå är en vanlig bild på många hästgårdar och ridskolor.... Läs mer
20 februari, 2015

Anläggandet av Karö våtmark är i full gång!

Bilden visar grundläggningsarbeten för fördelningshuset till vilket avloppsvattnet så småningom kommer att pumpas och fördelas ut till våtmarkens olika... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang