Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

11 maj, 2016

WRS jobbar vidare i våtmark Alhagen!

Nu finns en ny broschyr om Våtmark Alhagen i Nynäshamn, denna gång på engelska för alla internationella besökare som kommer... Läs mer
4 maj, 2016

Kan dagvattendammar och våtmarker avskilja mikroplaster?

Robert Jönsson gör nu sitt examensarbete hos oss på WRS. Han läser civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på Uppsala... Läs mer
18 april, 2016

Hannes Öckerman ny på WRS!

I mitten av februari började Hannes Öckerman att jobba här på WRS. Han kommer in som nyexaminerad civilingenjör inom... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang