Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

20 februari, 2015

Anläggandet av Karö våtmark är i fullgång!

Bilden visar grundläggningsarbeten för fördelningshuset till vilket avloppsvattnet så småningom kommer att pumpas och fördelas ut till våtmarkens olika... Läs mer
2 februari, 2015

Idag firar vi internationella våtmarksdagen!

Läs gärna om våra våtmarksprojekt här.
23 januari, 2015

Äntligen!

Efter många års utredningsarbete och diskussioner startar nu anläggandet av Karö våtmark. Våtmarken ska fungera som ett extra reningssteg till... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang