Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

4 maj, 2016

Kan dagvattendammar och våtmarker avskilja mikroplaster?

Robert Jönsson gör nu sitt examensarbete hos oss på WRS. Han läser civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på Uppsala... Läs mer
18 april, 2016

Hannes Öckerman ny på WRS!

I mitten av februari började Hannes Öckerman att jobba här på WRS. Han kommer in som nyexaminerad civilingenjör inom... Läs mer
14 april, 2016

Till minne av Henrik

Vår tidigare medarbetare Henrik Ragnarsson Stabo har gått bort. Henrik arbetade som miljökonsult hos oss 2013-2014 och vi minns... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang