Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

28 november, 2016

VA-system i omvandlingsområden - vad kostar de?

I omvandlingsområden finns ofta tre typer av huvudlösningar när det ställs krav på bättre avloppssystem: enskilda lösningar på varje fastighet,... Läs mer
17 november, 2016

Peter intervjuad i Land

I senast numret av Land (nr. 46, 11 november 2016) intervjuades vår egen Peter Ridderstolpe och syns på ett... Läs mer
14 november, 2016

WRS på studiebesök i Malmö och Köpenhamn

I slutet av oktober åkte WRS på studieresa. Under två intensiva dagar hanns det med att studera flera exempel... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang