Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

29 juni, 2016

Hur kan dagvattendammarna i Hjulsta och Kräppla förbättras?

WRS har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag på förbättringar av framförallt reningen i Hjulsta Vattenpark och... Läs mer
31 maj, 2016

Maja på uppdrag i Libanon

I början av juni reser vår medarbetare Maja till Libanon för att arbeta i läger som tar emot flyktingar... Läs mer
11 maj, 2016

WRS jobbar vidare i våtmark Alhagen!

Nu finns en ny broschyr om Våtmark Alhagen i Nynäshamn, denna gång på engelska för alla internationella besökare som kommer... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang