Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

25 augusti, 2016

Fin dikt om Karö våtmark

Under ett besök vid Karö våtmark hittade Peter en fin dikt i observationsboken vid fågeltornet. Det känns givetvis bra... Läs mer
18 augusti, 2016

Inbjudan till seminarium "Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden"

Olov Näslund, student inom Miljö- och vattenteknik på Uppsala Universitet, presenterar sitt examensarbete om Ekonomi för VA-system i omvandlingsområden,... Läs mer
29 juni, 2016

Hur kan dagvattendammarna i Hjulsta och Kräppla förbättras?

WRS har fått i uppdrag att ta fram konkreta förslag på förbättringar av framförallt reningen i Hjulsta Vattenpark och... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang