Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

16 januari, 2018

Anläggning av gäddvåtmark vid Järvstabäcken pågår

I våras färdigställde WRS tillsammans med Hushållningssällskapet en teknisk beskrivning och ett förslag till gäddvåtmark intill Järvstabäcken i Gävle.... Läs mer
9 januari, 2018

Linus examensarbete klart!

Under 2017 gjorde Linus Halvarsson sitt examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på WRS. Han utvärderade Forsmarks reningsverk... Läs mer
22 december, 2017

God jul och gott nytt år!

WRS önskar alla en god jul och ett gott nytt år! I år går våra julgåvor till Röda korset, Läkare... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang