Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

22 maj, 2015

Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar

WRS ingår i ett nyligen beviljat LOVA-projekt kallat Kunskapslyft för skötsel av öppna vattenreningsanläggningar. Projektet omfattar kommuner och organisationer... Läs mer
8 maj, 2015

Broschyr om vakuumtoaletter

WRS har på uppdrag av Knivsta kommun m.fl. i ett HaV-finansierat projekt tagit fram en broschyr om installation av... Läs mer
13 april, 2015

Nu vandrar aspen upp i Fyrisån

WRS ordförande Anders ryckte in och fick agera protokollförare vid aspmärkningen i vid Islandsfallet på lördagen. Fisken på bilden... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang