Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

23 januari, 2015

Äntligen!

Efter många års utredningsarbete och diskussioner startar nu anläggandet av Karö våtmark. Våtmarken ska fungera som ett extra reningssteg till... Läs mer
7 januari, 2015

God fortsättning på 2015!

Önskar Sophie, Lars, Peter, Ebba, Anders, Yvonne, Dimitry, Maja, Jonas, Barbro och Preet (saknas på bilden gör Daniel som... Läs mer
15 december, 2014

Behandlingsvåtmark för dagvatten från avfallsanläggning

WRS har fått i uppdrag att rita upp en behandlingsvåtmark för dagvattnen från avfallsanläggningen i Högbytorp; en av Stockholmsregionens... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang