Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

17 oktober, 2016

Besök av SLU studenter

I tisdags hade WRS nöjet att ta emot 26 studenter från SLU som påbörjat sina studier på Biologi och... Läs mer
11 oktober, 2016

Tova och Robert nya på WRS!

I månadsskiftet september-oktober började Tova Forkman och Robert Jönsson hos oss på WRS. Tova är civilingenjör i miljö- och... Läs mer
15 september, 2016

Två nya filmer om dagvattendammar

Nu finns två informativa filmer om dagvattendammar som beskriver utformning, skötsel och mervärden. Den första filmen beskriver dimensionering, reglering... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang