Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

2 februari, 2016

Internationella vårmarksdagen

Idag är det den internationella våtmarksdagen som instiftats av Ramsarkonventionen. Den internationella konventionen undertecknades 1971 i Ramsar i Iran och... Läs mer
26 januari, 2016

Fungerar LOD året runt?

Hur fungerar LOD-anläggningar när marken är tjälad och vi får snösmältning och regn som nu? Vi gav oss ut... Läs mer
25 januari, 2016

Förprojektering av Sveriges hittills största BDT-anläggning!

WRS har fått uppdrag att ta fram underlag för lokalisering, dimensionering och utformning av en BDT-anläggningen för ett omvandlingsområde... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang