Kategori Aktuellt

19
Mar

Multifunktionell våtmark ska anläggas på Åland

WRS arbetar nu med ett projekt på Åland där en multifunktionell våtmark ska anläggas för att minska utsläpp av näringsämnen och föroreningar till Östersjön. Det är Mariehamns stad och Ålands landskapsregering som vill anlägga en våtmark intill den känsliga innerskärgården Slemmern. Projektet beviljades 35 000 € av Ålandsbanken i Östersjöprojektet, en utlysning som i år …

13
Mar

WRS i fäders spår ännu ett år

I årets upplaga av Stafettvasan deltog över 20 % av företagets anställda. I rekordkyla med under minus 25 grader i starten tog sig laget från Sälen till Mora på ca 7 timmar och 25 minuter. Ett stort tack till reserven Hedvig 12 år, som hoppade in i sista stund och gjorde en fin insats på …

12
Mar

Möt oss på VAK 21-22 mars i Gävle

WRS kommer att delta på konferensen Vatten Avlopp Kretslopp i Gävle 21-22 mars. Kom gärna och prata med oss vid vårt bord! Läs mer om konferensen här.

8
Mar

Ålandstidningen skriver om WRS-projekt

WRS har tagit fram åtgärdsförslag för att minska näringsutsläppen från Guttorp fiskodling på Åland. I februari gick det att läsa om projektet i Ålandstidningen som fanns på plats då Fastighetsverket på Åland presenterade WRS förslag för åländska medier. Läs mer om projektet här.

1
Mar

WRS föreläser på små avlopp-kurs 17-18 april i Malmö

Peter Ridderstolpe här på WRS kommer att föreläsa på en tvådagarskurs om små avlopp med fokus på juridik och teknik. Kursen går av stapeln 17-18 april i Malmö och arrangeras av VA-guiden. Kursen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik samt fördjupning inom området små avlopp. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som arbetar med små …

26
Feb

Våtmark Alhagen lärande exempel

WRS-designade våtmark Alhagen finns nu med som lärande exempel på hemsidan Sveriges miljömål, vilken drivs av länsstyrelserna samt åtta av Sveriges miljömålsmyndigheter. Läs mer om våtmark Alhagen här.   Foto: Marcus Nilsson

19
Feb

Victoria ny på WRS

Nu i februari började Victoria Eriksson Russo hos oss på WRS. Victoria är civilingenjör i miljö- och vattenteknik och har precis precis avslutat sitt examensarbete där hon undersökte mikroplastförekomst i lakvatten. Examensarbetet utfördes med handledning av WRS. Victoria kommer att arbeta med utredningar inom dagvatten- och spillvattenområdet. Välkommen Victoria! Här hittar du kontaktuppgifter till Victoria

14
Feb

Examensarbete om permeabel asfalt

Vi välkomnar Linnea Hedlöf Ekvall till WRS! Under vårterminen kommer Linnea från Uppsala universitet att göra sitt examensarbete för civilingenjörsprogrammet inom miljö- och vattenteknik med handledning från WRS. Linnea kommer att fokusera på permeabel asfalt och dess förmåga att infiltrera dagvatten. Infiltrationsförsök kommer att utföras och faktorer som kan påverka infiltrationsförmågan kommer att undersökas. Handledare …

16
Jan

Anläggning av gäddvåtmark vid Järvstabäcken pågår

I våras färdigställde WRS tillsammans med Hushållningssällskapet en teknisk beskrivning och ett förslag till gäddvåtmark intill Järvstabäcken i Gävle. Tanken är att våtmarken ska fungera som ett nytt lekområde för kustfisk som gädda, öka naturvärden och ge nya rekreationsmöjligheter i området. Sportfiskarna som har arbetat för att få fram våtmarken har nu sett till att …

9
Jan

Linus examensarbete klart!

Under 2017 gjorde Linus Halvarsson sitt examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på WRS. Han utvärderade Forsmarks reningsverk med fokus på så kallade pulskärr som renar avloppsvattnet ytterligare efter SBR-reaktorerna. Pulskärr är grusfyllda bassänger som fylls i samband med tömning av SBR-reaktorn. Vattnet rinner sedan långsamt ur kärret genom ett strypt utlopp. Under tiden …

22
Dec

God jul och gott nytt år!

WRS önskar alla en god jul och ett gott nytt år! I år går våra julgåvor till Röda korset, Läkare i världen och Toaletter utan gränser. Ett axplock utav det som har hänt under året: Vi har i en förstudie föreslagit naturnära rening av lakvatten från en avfallsanläggning genom översilning i gröna ytor och behandling i …

14
Dec

Utbildning: Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2

Är du intresserad av att lära dig om hur gröna tak och gröna gårdar utformas för att fördröja och rena dagvatten samtidigt som vegetationens behov tillgodoses? Behöver du kunskap om beräkningsmetodiken bakom Stockholm stads åtgärdsnivå för att dimensionera anläggningar? Då kan Dagvattenguidens nya utbildning vara någonting för dig! Jonas Andersson på WRS kommer att vara en av …

12
Dec

Efterfrågad rapport om markretention publicerad!

WRS har tillsammans med VA-guiden drivit ett projekt som beskriver vad som händer med fosfor och smittämnen som släpps ut till mark från små avlopp. I projektrapporten beskrivs mekanismer som kvarhåller fosfor i mark efter att avloppsvattnet har behandlats och lämnar själva anläggningen. Utifrån dessa resonemang och empiriska data där fosforretention i mark har uppmätts, …

5
Dec

Ett litterärt verk från WRS

Under året som har gått har många utredningar, PM, ritningar, beräkningar och skisser passerat på kontoret. Men visste du att en av våra medarbetare även har skrivit en populärvetenskaplig artikel om Brunnsviken? Daniel Stråe var uppdragsansvarig 2015-2016 för att på uppdrag av Stockholm stads miljöförvaltning ta fram ett Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken, tillsammans …

13
Nov

WRS besöker SLUs näringslivsdag

Nu på onsdag 15 november kommer WRS att vara på Ultuna Näringslivsdag på SLU i Uppsala. Kom och gissa vilka olika vatten som finns i flaskorna och hur det kan renas med naturnära lösningar. WRS har genom åren handlett många examensarbeten och vi diskuterar gärna projektidéer med dig. Vi ses där! Linus och Sofia

Sida 1 av 9