Kategori Aktuellt

16
Jan

Anläggning av gäddvåtmark vid Järvstabäcken pågår

I våras färdigställde WRS tillsammans med Hushållningssällskapet en teknisk beskrivning och ett förslag till gäddvåtmark intill Järvstabäcken i Gävle. Tanken är att våtmarken ska fungera som ett nytt lekområde för kustfisk som gädda, öka naturvärden och ge nya rekreationsmöjligheter i området. Sportfiskarna som har arbetat för att få fram våtmarken har nu sett till att …

9
Jan

Linus examensarbete klart!

Under 2017 gjorde Linus Halvarsson sitt examensarbete inom civilingenjörsprogrammet i miljö- och vattenteknik på WRS. Han utvärderade Forsmarks reningsverk med fokus på så kallade pulskärr som renar avloppsvattnet ytterligare efter SBR-reaktorerna. Pulskärr är grusfyllda bassänger som fylls i samband med tömning av SBR-reaktorn. Vattnet rinner sedan långsamt ur kärret genom ett strypt utlopp. Under tiden …

22
Dec

God jul och gott nytt år!

WRS önskar alla en god jul och ett gott nytt år! I år går våra julgåvor till Röda korset, Läkare i världen och Toaletter utan gränser. Ett axplock utav det som har hänt under året: Vi har i en förstudie föreslagit naturnära rening av lakvatten från en avfallsanläggning genom översilning i gröna ytor och behandling i …

14
Dec

Utbildning: Dagvattenanläggningar på bjälklag 15/2

Är du intresserad av att lära dig om hur gröna tak och gröna gårdar utformas för att fördröja och rena dagvatten samtidigt som vegetationens behov tillgodoses? Behöver du kunskap om beräkningsmetodiken bakom Stockholm stads åtgärdsnivå för att dimensionera anläggningar? Då kan Dagvattenguidens nya utbildning vara någonting för dig! Jonas Andersson på WRS kommer att vara en av …

12
Dec

Efterfrågad rapport om markretention publicerad!

WRS har tillsammans med VA-guiden drivit ett projekt som beskriver vad som händer med fosfor och smittämnen som släpps ut till mark från små avlopp. I projektrapporten beskrivs mekanismer som kvarhåller fosfor i mark efter att avloppsvattnet har behandlats och lämnar själva anläggningen. Utifrån dessa resonemang och empiriska data där fosforretention i mark har uppmätts, …

5
Dec

Ett litterärt verk från WRS

Under året som har gått har många utredningar, PM, ritningar, beräkningar och skisser passerat på kontoret. Men visste du att en av våra medarbetare även har skrivit en populärvetenskaplig artikel om Brunnsviken? Daniel Stråe var uppdragsansvarig 2015-2016 för att på uppdrag av Stockholm stads miljöförvaltning ta fram ett Underlag till lokalt åtgärdsprogram för Brunnsviken, tillsammans …

13
Nov

WRS besöker SLUs näringslivsdag

Nu på onsdag 15 november kommer WRS att vara på Ultuna Näringslivsdag på SLU i Uppsala. Kom och gissa vilka olika vatten som finns i flaskorna och hur det kan renas med naturnära lösningar. WRS har genom åren handlett många examensarbeten och vi diskuterar gärna projektidéer med dig. Vi ses där! Linus och Sofia

19
Okt

Workshop klosettvattensortering 8 nov Västerås

Välkommen till en dag om extremt snålspolande toaletter den 8 november i Västerås! WRS arrangerar workshopen som bland annat kommer att innehålla följande: Klosettvattensortering i omvandlingsområden – exempel från olika kommuner Extremt snålspolande toaletter i offentlig miljö, erfarenheter Studiebesök till området Munga, där Mälarenergi nu installerar klosettvattensortering Diskussion och erfarenhetsutbyte För mer information, se program/inbjudan (pdf) …

19
Okt

Anmäl dig till tillsynskurs dagvatten i Uppsala!

Datum: 8-9 nov 2017 Sista anmälan: 30 okt Jonas Andersson från WRS kommer tillsammans med Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, att guida deltagare genom hela processen från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. I kursen genomförs fältbesök för att studera nya reningstekniker och diskutera dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Som deltagare får du även en …

16
Okt

WRS på studieresa i Åbo/Helsingfors!

I september åkte WRS till Finland på studiebesök. Under resan besöktes bland annat våtmarker och andra dagvattenanläggningar. Besök hanns även med hos ett företag som tar fram små och stora lösningar för spillvattenhantering. I Åbo besöktes företaget Clewer Clean Water. De presenterade en metod för rening av olika typer av spillvatten. Metoden används i allt …

3
Okt

Vi tar fram underlag till LÅP för Årstaviken

WRS har tillsammans med Naturvatten i Roslagen AB fått uppdraget av Stockholm stads miljöförvaltning att ta fram ett underlag till lokalt åtgärdsprogram (LÅP) för Årstaviken. För att uppnå målet god kemisk och ekologisk status i Stockholms vattenförekomster till 2027 har staden beslutat om en handlingsplan. Fokus är inriktat mot operativa åtgärder som ska säkerställa att målen …

27
Sep

Kajsa och Victoria nya exjobbare

Vi välkomnar Kajsa Forsberg och Victoria Eriksson Russo till WRS! Kajsa och Victoria från Uppsala universitet kommer att skriva sina examensarbeten för civilingenjörslinjen inom miljö- och vattenteknik under höstterminen 2017 med handledning från WRS. Kajsa skriver sitt arbete inom området dagvatten. I sitt examensarbete kommer hon att skapa ett användarvänligt beräkningsverktyg för dimensionering och utformning …

25
Sep

WRS föreläser på små avlopp kurs 14-15 nov

Peter Ridderstolpe här på WRS kommer att föreläsa på en tvådagarskurs om små avlopp med fokus på juridik och teknik. Kursen går av stapeln 14-15 november i Uppsala och arrangeras av VA-guiden. Kursen ger en grundläggande genomgång av juridik och teknik samt fördjupning inom området små avlopp. Utbildningen är anpassad för kommunala miljöinspektörer som arbetar med små …

18
Sep

Lyckad jubileumsvandring i Alhagen!

Stort tack till Nynäshamns kommun och till er som var med på jubileumsvandringen i Alhagen den 7 september! Dagen bjöd på vackert väder, gott fika och fina miljöer, men framförallt på intressanta diskussioner och presentationer. Här hittar ni några bilder från dagen. Vill du inte missa nästa evenemang? Håll utkik på vår hemsida www.wrs.se eller kontakta …

11
Sep

WRS föreläser på dagvattenkurs 8-9 nov

Jonas Andersson här på WRS kommer att föreläsa på en tvådagarskurs om dagvatten med fokus tillsyn. Kursen går av stapeln 8-9 november i Uppsala och arrangeras av VA-guiden. Kursen hålls tillsammans med Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, och kommer att behandla hela processen, från tidig planering enligt PBL till tillsyn av anläggningar enligt miljöbalken. Även lag …

Sida 1 av 8