Kontakt

Barbro Beck-Friis

AgrD

Våtmarker, kretslopp.
Projektledare
VD Mullfilterbolaget
barbro(at)wrs.se
Tel. 018-10 48 12
Mob. 070-645 81 18

Hannes Öckerman

Civ. ing. miljö och vatten

Dagvatten, lakvatten. Utredare.

Tjänstledig.

Maja Granath

Agronom

Dagvatten, små avlopp, kretslopp. Utredare.
maja(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 47
Mob. 076-027 42 02

Sofia Åkerman

Fil. mag. Biologi

Dagvatten, dammar, vattenverksamhet, tillståndsansökningar och MKB. Utredare.
sofia(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 11
Mob. 070-621 03 93

Jenny Bond

Administratör


jenny.bond(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 43

Daniel Stråe

Fil. mag. Markvetenskap

Lakvatten, dagvatten. Utredare, projektör.
daniel.strae(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 45
Mob. 073-974 60 55

Jonas Andersson

Agronom, VD

Dag- och spillvatten, dammar och våtmarker. Utredare, projektör.
jonas(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 42
Mob. 070-665 24 06

Peter Ridderstolpe

Ekolog, processtekniker

Ekologisk sanitet, spill- och dagvatten, rådgivning. Projektör, innovatör.
peter.ridderstolpe(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 41
Mob. 070-550 36 15

Tova Forkman

Civ. ing. miljö och vatten

Dag- och spillvatten, små avlopp. Utredare.
tova(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 48
Mob. 070-744 23 34

Anders Fredricsson

Styrelseordförande


anders(at)wrs.se
Mob. 073-722 53 88

Dimitry van der Nat

Ekol. Dr.

Dagvatten, våtmarker. Utredare, projektör.
dimitry(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 46
Mob. 076-777 70 98

Linnea Hedlöf Ekvall

Examensarbetare

Permeabel asfalt och dess
förmåga att infiltrera dagvatten
lihe2588(at)student.uu.se

Preetam C. Hernefeldt

Miljökemi. Dr.

Lakvatten, vattenkemi, limnologi, geokemi, förorenad sediment, mark och vatten. Utredare.
preet(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 14
Mob. 073-025 30 26

Victoria Eriksson Russo

Civ. ing. miljö och vatten

Dagvatten, spillvatten. Utredare.
victoria(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 17
Mob. 076-209 61 31

Ebba af Petersens

Agronom

Små avlopp, kretslopp, VA-planering, utbildning. Utredare.
ebba.af.petersens(at)wrs.se
Tel. 018-17 45 44
Mob. 070-832 27 55

Linus Halvarsson

Civ. ing. miljö och vatten

Dagvatten, naturvatten, spillvatten. Utredare.
linus(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 16
Mob. 070-691 55 61

Robert Jönsson

Civ. ing. miljö och vatten

Dagvatten, spillvatten, naturvatten. Utredare.
robert(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 15
Mob. 070-777 42 82

Ylva Stenström

Civ. ing. miljö och vattenteknik

Dagvatten, spillvatten. Utredare.
ylva(at)wrs.se
Tel. 018-777 15 12
Mob. 070-747 00 77

Nära samarbetspartner

Bo Olofsson

Professor på institutionen för mark och vattenteknik, KTH

Bosse forskar inom miljögeologi- och grundvattenfrågor.
boolof(at)kth.se

Göran Hanson

Hydrogeolog, Blombergsson & Hanson HB

Göran arbetar med geologi- och grundvattenfrågor, dricksvattenförsörjning och skydd av vattentäkter.
goran.hanson.ekero(at)gmail.com

Kjell Melin

Mätingenjör, KM Mätkonsult

Arbetar med geodetisk mätning, kartering, mängdberäkning.
kjell.melin(at)telia.com

Kåre Lagerquist

Byggnadsingenjör, VAP

Kåre arbetar med utredning och projektering av vatten- och avloppsanläggningar.
kare.lagerquist(at)vap.se

Lars Hylander

AgrD, Docent, Lantbrukare

Små avlopp, biokol, kretslopp utan miljögifter, miljöanalys.
Nakano.Hylander(at)telia.com

Per-Olof Johansson

Hydrogeolog, Artesia och docent i mark- och vattenresurser, KTH

P-O jobbar med grundvattenfrågor som rör vattenförsörjning särskilt konstgjord grundvattenbildning, sårbarhet, skydd och förorening.
per-olof.johansson(at)artesia.se

Sofia Eskilsdotter

Landskapsarkitekt, SEs landskap och Lärare, SLU

Sofia arbetar med växtgestaltning, växtbäddskonstruktioner och skötselfrågor.
sofia(at)eskilsdotter.se