Kontakt

Barbro Beck-Friis

AgrD

Våtmarker, kretslopp
Projektledare
VD Mullfilterbolaget
barbro@wrs.se
Tel. 018-10 48 12
Mob. 070-64 58 118

Hannes Öckerman

Civ. ing. miljö och vatten

Dagvatten, lakvatten. Utredare.
hannes@wrs.se
Tel. 018-777 15 13
Mob. 073-383 37 88

Peter Ridderstolpe

Ekolog, processtekniker

Ekologisk sanitet, spill- och dagvatten, rådgivning. Projektör, innovatör.
peter.ridderstolpe@wrs.se
Tel. 018-17 45 41
Mob. 070-550 36 15

Tova Forkman

Civ. ing. miljö och vatten

Dag- och spillvatten, små avlopp. Utredare.
tova@wrs.se
Tel. 018-17 45 48
Mob. 070-744 23 34

Daniel Stråe

Fil. mag. Markvetenskap

Lakvatten, dagvatten. Utredare, projektör.
daniel.strae@wrs.se
Tel. 018-17 45 45
Mob. 0739-74 60 55

Jonas Andersson

Agronom, VD

Dag- och spillvatten, dammar och våtmarker. Utredare, projektör.
jonas@wrs.se
Tel. 018-17 45 42
Mob. 070-665 24 06

Preetam C. Hernefeldt

Miljökemi. Dr.

Lakvatten, vattenkemi, limnologi, geokemi, förorenad sediment, mark och vatten. Utredare.
preet@wrs.se
Tel. 018-777 15 14
Mob. 0726-81 21 20

Yvonne Byström

Ekolog

Växtetablering och skötsel av biologiska reningsanläggningar, naturvård.
yvonne.bystrom@wrs.se
Tel. 018-17 45 43
Mob. 070-365 76 09

Dimitry van der Nat

Ekol. Dr.

Dagvatten, våtmarker. Utredare, projektör.
dimitry@wrs.se
Tel. 018-17 45 46
Mob. 0767-77 70 98

Linus Halvarsson

Examensarbetare

Utvärdering av Forsmarks reningsverk med SBR, pulskärr och
damm med avseende på kvävereduktion
liha2620(a)student.uu.se

Robert Jönsson

Civ. ing. miljö och vatten

Dagvatten, spillvatten. Utredare.
robert@wrs.se
Tel. 018-777 15 15
Mob. 070-777 42 82

Anders Fredricsson

Styrelseordförande


anders@wrs.se
Mob. 073-722 53 88

Ebba af Petersens

Agronom

Små avlopp, kretslopp, VA-planering, utbildning. Utredare.
ebba.af.petersens@wrs.se
Tel. 018-17 45 44
Mob. 0708-32 27 55

Maja Granath

Agronom (tjänstledig)

Dagvatten, små avlopp, kretslopp. Utredare.

Sofia Åkerman

Fil. mag. Biologi

Dagvatten, dammar, vattenverksamhet, tillståndsansökningar och MKB. Utredare.
sofia@wrs.se
Tel. 018-777 15 11
Mob. 070-621 03 93

Nära samarbetspartner

Bo Olofsson

Professor på institutionen för mark och vattenteknik, KTH

Bosse forskar inom miljögeologi- och grundvattenfrågor.
boolof@kth.se

Göran Hanson

Hydrogeolog, Blombergsson & Hanson HB

Göran arbetar med geologi- och grundvattenfrågor, dricksvattenförsörjning och skydd av vattentäkter.
goran.hanson.ekero@gmail.com

Jonas Christensen

Miljöjurist, Ekolagen

Jonas har en bred miljörättslig kompetens. Under senare år har han ägnat mycket tid åt VA-lagstiftning, bland annat dagvatten och planering av vatten och avlopp.
jonas@ekolagen.se

Kjell Melin

Mätingenjör, KM Mätkonsult

Arbetar med geodetisk mätning, kartering, mängdberäkning.
kjell.melin@telia.com

Kåre Lagerquist

Byggnadsingenjör, VAP

Kåre arbetar med utredning och projektering av vatten- och avloppsanläggningar.
kare.lagerquist@vap.se

Lars Hylander

AgrD, Docent, Lantbrukare

Små avlopp, biokol, kretslopp utan miljögifter, miljöanalys.
Nakano.Hylander@telia.com

Per-Olof Johansson

Hydrogeolog, Artesia och docent i mark- och vattenresurser, KTH

P-O jobbar med grundvattenfrågor som rör vattenförsörjning särskilt konstgjord grundvattenbildning, sårbarhet, skydd och förorening.
per-olof.johansson@artesia.se

Sofia Eskilsdotter

Landskapsarkitekt, SEs landskap och Lärare, SLU

Sofia arbetar med växtgestaltning, växtbäddskonstruktioner och skötselfrågor.
sofia@eskilsdotter.se