Vi är experter på spillvatten, dagvatten, naturvatten och lakvatten.

Vi arbetar med: rådgivning, information, planering, idégivning och projektering. WRS utför konsulttjänster för miljösäker, resurshushållande och kostnadseffektiv hantering av avloppsvatten, dagvatten och annat förorenat vatten, samt utvecklar kunskap och teknik för framtidens VA-system.

Aktuellt

15 september, 2016

Två nya filmer om dagvattendammar

Nu finns två informativa filmer om dagvattendammar som beskriver utformning, skötsel och mervärden. Den första filmen beskriver dimensionering, reglering... Läs mer
15 september, 2016

Dagvattenutredning för Wättingeområdet

WRS har gjort dagvattenutredningen för planprogrammet för Wättingeområdet i Tyresö kommun. Uppdraget utfördes i samarbete med Ekologigruppen som har... Läs mer
25 augusti, 2016

Fin dikt om Karö våtmark

Under ett besök vid Karö våtmark hittade Peter en fin dikt i observationsboken vid fågeltornet. Det känns givetvis bra... Läs mer

Våra engagemangVåra engagemang

WRS Uppsala AB har varit initiativtagare till att starta två nya aktiebolag: VA-guiden AB och Mullfilterbolaget AB (helägt dotterbolag). Vi är företagspartner till Toaletter utan gränser och har tillsammans med Hushållningssällskapet skapat Våtmarksguiden.

Läs mer om våra engagemang